Privacybeleid

Justin Manders Fotografie, gevestigd aan Zeestraat 9 te ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zeestraat 9, te ‘s-Gravenzande
06 12 99 83 98

Justin Manders is de Functionaris Gegevensbescherming van Justin Manders Fotografie Hij is te bereiken via info@justinmanders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Justin Manders Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@justinmanders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Justin Manders Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Justin Manders Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Justin Manders Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Justin Manders Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Justin Manders Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Justin Manders Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Justin Manders Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Justin Manders Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Justin Manders Fotografie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Justin Manders Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Justin Manders Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Justin Manders Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@justinmanders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Justin Manders Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Justin Manders Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@justinmanders.nl

Cookiebeleid

Cookie beleid voor Justin Manders Fotografie

Wat zijn cookies

Bij bijna alle professionele websites is het gebruik van cookies normaal. Het zijn kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we die soms nodig hebben om deze cookies op te slaan. We zullen je vertellen hoe deze cookies worden opgeslagen. Tevens hoe dit de website kan downgraden of ‘breaken’ van bepaalde elementen van de website en hoe je dit kan voorkomen.

Voor meer algemene informatie over cookies zie de Wikipedia-artikel over HTTP cookies …

Hoe gebruiken we cookies

We gebruiken cookies om verschillende redenen. Helaas is er in de meeste gevallen geen standaard optie om cookies zonder de functionaliteit en de functies die ze toevoegen aan deze site volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies waarvan u niet zeker naar hun functionaliteit te vermijden.

Het uitschakelen van cookies

U kunt de instelling aanpassen om de cookies te voorkomen door de instellingen van uw browser (zie uw browser Help voor hoe dit moet doen) aan te passen. Wees ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt negatief zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal resulteren in het breken van bepaalde functionaliteit en mogelijkheden van de website. Het wordt daarom aanbevolen dat u geen cookies uitschakeld.

De Cookies die wij gebruiken

Wanneer u gegevens invuld door middel van een formulier, zoals die gevonden wordt op contact pagina of opmerking formulieren. Cookies kunnen worden ingesteld om uw gebruikersgegevens voor toekomstige correspondentie te herinneren.

Cookies van derden

In sommige bijzondere gevallen gebruiken we ook cookies door vertrouwde derde partijen. Het volgende hoofdstuk beschrijft welke cookies van derden die u kunt tegenkomen via deze website.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Het is een van de meest voorkomende en vertrouwde analytics oplossing op het web. Voor het helpen van ons om te begrijpen hoe u de site en de manieren waarop wij uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen zaken bijhouden zoals hoe lang u besteedt op de site en de pagina’s die u bezoekt, zodat wij blijvende boeiende inhoud kunnen produceren.

Voor meer informatie over Google Analytics cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina.

We maken ook gebruik van social media knoppen en / of plugins op deze site om verbinding te kunnen maken met uw sociale netwerk op verschillende manieren. Om deze op de volgende social media sites te krijgen, waaronder; Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Google, zal de cookies via onze site, die kan worden gebruikt om je profiel te verbeteren. Op hun site of bijdragen aan de gegevens die zij houden voor diverse doeleinden beschreven ze in hun respectieve privacybeleid.

Meer informatie

Hopelijk heeft het dingen opgehelderd voor u. En net als eerder vermeld staat: Als er iets is dat je niet zeker weet of als je het nodig hebt of niet. Het is meestal veiliger om cookies toe te laten. Als je nog steeds op zoek naar meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info @ justinmanders.nl