Bij het boeken bij Justin Manders Fotografie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Justin Manders Fotografie zal vanaf nu genoemd worden als “De fotograaf, ons, wij”.

1. Foto’s & Publicatie

1.1 De foto’s kunnen worden gebruikt voor promotie doeleindes.

1.2 De klant mag foto’s op de usb stick gebruiken voor privé doeleinde, maar niet voor commerciële of non-profit doeleinde zonder overleg met de fotograaf.

1.3 Wij geven geen RAW Formaat foto’s weg.

2. Afzegging

2.1 Bij een afzegging dient de klant dit uiterlijk twee maanden voor de trouwdatum per mail te bevestigen.

2.2 Bij een te late afmelding wordt de aanbetaling van 300 euro ingevorderd.

2.3 Mocht het door onvoorziene omstandigheden zijn waar de cliënt niets aan kan doen wordt er in overleg naar een oplossing gekeken.

2.4 Zowel de klant als wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Facturering

3.1 De factuur wordt binnen 14 dagen na de trouwdatum verstuurd.

3.2 Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

3.3 Voordat wij een product bestellen dient de factuur voldaan zijn.

4. Nabewerking

4.1 Enkel de fotograaf heeft toestemming om de foto’s te bewerken.

5. Auteursrecht

5.1 Het auteursrecht op de foto’s berust op de fotograaf.

6. Eventuele Kosten

6.1 Eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opdrachtgever

7.1 De fotograaf neemt geen opdrachten aan van derden zonder toestemming van het bruidspaar.

8. Photobooth

8.1 Om de photobooth te huren moet de locatie toegankelijk zijn met de auto.

8.2 De photobooth heeft twee tarieven. Binnen de tijden van het gekozen pakket en los verhuur buiten het pakket.

9. Fotografie van derden

9.1  Bij het boeken van Justin Manders fotografie is het niet toegestaan om nog een trouwfotograaf  te boeken.

9.2  Familie en vrienden mogen uiteraard mee fotograferen zolang dit geen hinder geeft. Wanneer er door hinder momenten niet kan worden vastgelegd zijn wij niet aansprakelijk voor het missen van foto’s.

10. Videograaf

10.1  Wanneer het bruidspaar een videograaf boekt dient er een keuze gemaakt te worden wie er leidend is. Wanneer de videograaf leidend is kan het zijn dat er minder foto’s worden gemaakt.

Mochten er nog vragen zijn over de algemene voorwaarden nemen wij aan dat dit word gevraagd.

Laatst bijgewerkt op 11-04-2020