Algemene Voorwaarden2018-12-18T13:07:13+00:00

Bij het boeken bij Justin Manders Fotografie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Justin Manders Fotografie zal vanaf nu genoemd worden als “De fotograaf, ons, wij”.

1. Foto’s & Publicatie

1.1 Alle foto’s die gemaakt zijn kunnen door de fotograaf gebruikt worden voor promotie & publicatie doeleinde.

1.2 De klant mag foto’s op de usb stick gebruiken voor privé doeleinde, maar niet voor commerciële doeleinde zonder overleg met de fotograaf.

1.3 Wij geven geen RAW Formaat foto’s weg.

2. Afzegging

2.1 Bij een afzegging dient de cliënt dit uiterlijk twee maanden voor de trouwdatum per mail te bevestigen.

2.2 Bij een te late afmelding wordt de aanbetaling van 200 euro ingevorderd.

2.3 Mocht het door onvoorziene omstandigheden zijn waar de klant niets aan kan doen wordt er in overleg naar een oplossing gekeken.

2.4 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Facturering

3.1 De factuur wordt binnen 14 dagen na de trouwdatum verstuurd.

3.2 Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

3.3 Voordat wij een product bestellen dient de factuur voldaan zijn.

4. Nabewerking

4.1 Enkel de fotograaf heeft toestemming om de foto’s te bewerken.

5. Auteursrecht

5.1 Het auteursrecht op de foto’s berust op de fotograaf.

6. Eventuele Kosten

6.1 Voor de eerste 50 kilometer vanuit ‘s-Gravenzande worden geen reiskosten verrekend.  Na de 50 kilometer zijn de kosten € 0,45 per kilometer.

6.2 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opdrachtgever

7.1 De fotograaf neemt geen opdrachten aan van derden zonder toestemming van het bruidspaar.

8. Photobooth

8.1 Om de photobooth te huren moet de locatie toegankelijk zijn met de auto.

8.2 De photobooth is alleen te huren binnen de uren van het gekozen pakket.

Mochten er nog vragen zijn over de algemene voorwaarden nemen wij aan dat dit word gevraagd.

Laatst bijgewerkt op donderdag, 16. augustus 2018
%